PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS Villa Kakelbont

Stoekeplein 1

7902 HM

Hoogeveen

Telefoon: 0528-270080

E-mail:
obsvillakakelbont@bijeen-hoogeveen.nl

Schoolregels

- We hebben respect voor elkaar

- We lachen met en niet om elkaar

- We zijn zuinig op spullen van jezelf, van een ander en van de school

- Op school gaan we altijd op een aardige manier met elkaar om, als er iets is probeer je het eerst zelf 
   op te lossen en stap twee is dat je naar de leerkracht gaat