o.b.s. Villa Kakelbont o.b.s. Villa Kakelbont

Welkom bij o.b.s. Villa Kakelbont

 Informatie andere schooltijden klik hier

O.b.s. Villa Kakelbont is een reguliere, openbare basisschool in het centrum van Hoogeveen. Op o.b.s. Villa Kakelbont gaan we uit van Astrid Lindgrens heldin Pippi Langkous. Binnen o.b.s. Villa Kakelbont willen ouders, leerkrachten en kinderen samen werken aan dit ‘Pippi’-principe. Dit betekent dat een kind op o.b.s. Villa Kakelbont:

Villa Kakelbont is een school
waar kinderen ondernemen,
ontdekken en leren.
Kortom het ondernemende
kind in een school
vol uitdagingen!

 

- opkomt voor zichzelf met respect voor de ander;
- ondernemend en nieuwsgierig is;
- zelfvertrouwen heeft en kan samenwerken;
- optimistisch is, onderzoekt en vooruit kijkt;
- leren als een uitdaging ziet;
- weet dat er ook andere talenten zijn;
- creatief denkt en vol humor zit
- een eigen mening kan vormen en kan luisteren naar anderen.

De school wil goed onderwijs geven waarbij lezen, taal, rekenen en zelf leren oplossingen bedenken voorop staan.

Daarnaast is het voor de school een uitdaging om aanwezige meervoudige talenten van kinderen te ontwikkelen. Hierbij denken we aan talent op het gebied van muziek, sport, kunst, techniek, e.d. Op deze manier denkt de school dat de kinderen straks hun eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van de toekomst.

Geen datalek bij Biblionet Drenthe.

Schriftelijk was u op de hoogte gesteld over de USB-stick die bij de bibliotheek verloren was geraakt. Gelukkig is deze USB-stick weer terug gevonden.


Klik hier voor de brief vanuit Bijeen.


Vanaf het schooljaar 2016-2017 scheiden wij het plastic afval. Daarnaast zorgt de bovenbouw dat Park Dwingeland, het park achter de school, zwerfafvalvrij blijft!

Meesterlijk ondernemen in Drenthe

Sinds het schooljaar 2012-2013 neemt o.b.s. Villa Kakelbont deel aan Meesterlijk ondernemen in Drenthe (MOID). Het uiteindelijk doel van MOID is het starten van een onderneming op school, die gerund wordt door de leerlingen. In het eerste jaar waren we nog aan het snuffelen, maar gedurende het schooljaar 2013-2014 organiseerde groep 8 (met hulp van groep 7) voor elke vakantie een rommelmarkt. 

Schooljaar 2015-2016

Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 kreeg groep 7/8 de opdracht om een app te ontwikkelen op het gebied van breuken. Inmiddels is de proefversie van de app af. Deze versie wordt beoordeeld door de kinderen en binnenkort hopen we u mede te kunnen delen dat de app af is. Het gaat in dit geval om level 1. Het komende schooljaar (2016-2017) worden er meer levels toegevoegd aan de app.

Schooljaar 2016-2017

Level 1 is inmiddels af. De kinderen zijn nu druk bezig met het ontwikkelen van level 2 (en 3). Ze hebben allemaal (nieuwe) ideeën bedacht en deze voorgelegd aan een appbouwer. De appbouwer is op dit moment bezig een eerste opzet te maken.

 

Meesterlijk Ondernemen In Drenthe

 Wij werken over het thema:

 

Lente